Shinken gata – Vassa tekniker

bältesspännare.vbg.ICE

Shinken gata är en form av självskydd som är baserad på en genetisk överlevnads-mekanism inympad i vår reptilhjärna och som hjälpte våra förfäder att hålla sig vid liv.

Reptilhjärnan håller dig levande. Dess initiala respons är att skydda dig och ta dig bort från fara. Vi har vässat denna respons – för att du ska kunna fly, gömma dig eller slåss.

Vår överlevnad har sedan stenåldern säkrats av de motoriska program som vi bär på i det limbiska systemet – även kallat för ”reptilhjärnan”.
Reptilhjärnans alarmsystem är programmerat att instinktivt välja den rörelse  – att gömma sig, fly eller slåss -  som sker med minsta möjliga dröjsmål och minsta möjliga energiförbrukning.
Ritualiserad teknikträning gör våld på den funktionen, och resulterar i rörelser där muskler motarbetar varandra och är i strid med de naturliga reflexerna.

När våra sinnen tar emot en signal som tolkas som hot slås det primitiva alarmsystemet på. Vi hanterar hotet reflexmässigt – vi rekylerar undan. Därefter tar reptilhjärnans rationella alarmsystem vid och jag förutom den första reaktionen – en flinch – även kan därefter bete mig mer rationellt genom att fly, anfalla, bluffa, förhandla osv.
Fly-göm-slåss reaktionen kommer intuitivt och spontant. Först som tredje steg kopplas det kognitiva systemet in och jag blir ”medveten” om vad jag kan göra.

Nybörjarträningen på Shodan nivån är fokuserad på utbildning i grundläggande vaksamhet (ishikijutsu), användning av små förstärkningsvapen (eda koppo) för slag mot kroppens veka punkter och 15 vassa tekniker för självförsvar (shinken gata).  Allt detta genomsyras av en speciell rörelsekvalité som gjorde ninja till en fruktad krigare i det forntida Japan.

bujinkan-vc3a4nersborg-shinken-gata-2018

Om du har frågor om detta kan du mejla: iwato.vanersborg(a)gmail.com

Kommentarer inaktiverade.