VAD ÄR NINJUTSU?

Bujinkan ninjutsu är ett enormt stort kunskapshav om Budo  baserad på nio skolor med traditionella japanska kamparter och stridskonster som en gång i tiden utövades av de japanska skuggkrigarna – ninja. En grov uppdelning av vår studieplan är:

 • Gungaku – krigsteorier
 • Ninpo – särskilda metoder
 • Happo biken – traditionell stridskonst
 • Goshinjutsu – självskydd/självförsvar

GUNRYAKU  軍略 – KRIGSSTRATEGI För den som har intresse finns det mycket av kulturhistoria för självstudier kring ninjans stridsmetoder. De flesta böcker i vår bibliotek för dessa ämnen är skrivna på 1600-talet som t ex Bansenshukai, Ninpiden och Shoninki men äldre kinesisk litteratur som t ex Sun Tzu. Ämnen som omfattas är:

 • Tenmon 天門 – himlens fenomen
 • Chimon 地門 – jordens fenomen
 • Gunpo 軍法 – strategi
 • Senpo 戦法 – taktik
 • Buryaku 武略 – operativa metoder
 • Heigu 兵具 – vapen och utrustning
 • Saho 作法 – etikett
 • Choho 諜報 – underrättelsetjänst

NINPO 忍法 – NINJANS SÄRSKILDA METODER Detta är den mest avancerade delen av våra studier och träning och erbjuds endast till de som har passerat Bujinkans godan-test. Det handlar om att lära sig att interpenetrera med andra personer (smälta samman med tankar och beteende, äka kiaijutsu eller aikijutsu) på en instinktiv nivå. Detta leder då också till naturliga och intuitiva kroppsrörelser. För att kunna agera med instinkt måste man ta bort alla rörelsemönster som orsakar fysisk eller psykisk friktion och bygga upp allt igen från vad vi har inympat i vårt DNA. Det här brukar även kallas för ”Ninja no hachimon – ninjans åtta portar”. HAPPO BIKEN 八法秘剣 – TRADITIONELL STRIDSKONST Detta är ingången till studier inom Bujinkan och då är specifikt taijutsu nycklarna till allt om hur man hanterar olika slags vapen. Vår taijutsu handlar om att återfinna den naturliga rörelsekvalité som vi alla har inbyggd i oss men som vi förlagt under det bekväma livets fernissa. Fokus på träningen är biomekanik, motorik, smidighet och naturlig styrka.

NIO SKOLOR – VÅR BAKGRUND Bujinkan är skapad av Masaaki Hatsumi och består av nio traditionella stridskonstskolor som han 1972 ärvde av sin lärare Toshitsugu Takamatsu, som i sin tur ärvde de i slutet av 1800-talet av tre lärare: Hisajiro Toda, Matsutaro Ishitani och Yoshitaro Mizuta. De nio skolorna är

Vi arrangerar särskilda föreläsningar och fokusträningar baserat på någon av dessa skolor. TAIJUTSU 体術 – RÖRELSEKVALITÉ Bujinkan saknar graderingssystem men har ett gradsystem. Eleverna bedöms efter sin kapacitet och förmåga för rörelsekvalité – taijutsu och inte för sin förmåga att memorera namn på tekniker. Bedömningskriterierna är

 • Flow – öppen vs sluten rörelse
 • Rum – direkt vs indirekt rörelse
 • Tid – ihållande vs plötslig rörelse
 • Tyngd – tung vs lätt rörelse

GRADSYSTEM Vit bälte – ingångsgrad Grön bälte – fortsättningsgrad herrar Röd bälte – fortsättningsgrad damer

 • 9 – 1 grader (kyu)

Svart bälte (efter shodan-test)

 • 1 – 4 nivåer (dan)

Shidoshi (efter godan-test)

 • 5 – 9 nivåer (dan)

Shihan (efter rekommendation)

 • 10 – 15 nivåer (dan)

VIT BÄLTE När man påbörjar sina studier och sin träning, efter att ha skaffat sig en dräkt, bär man ett vitt bälte runt midjan. Fokus på denna nivå är att vid behov bryta tidigare rörelsemönster och vanor för att ersätta de med en mer ändamålsenlig metod. Rörlighet och fallteknik är också viktigt. Ca 50 lektioner krävs innan avancemang till nästa grad. GRÖN/RÖD BÄLTE Män har grönt bälte, kvinnor har rött bälte. Det finns grader inom denna nivå som vi markerar med ett svart streck på bältet. Ca 50 lektioner krävs innan avancemang till nästa grad inklusive förevisande av grundläggande kapacitet och förmåga avseende rörelsekvalité. Fokus ligger i träning av Taijutsu och Shinken gata, men inledande vapentekniker ingår också. SVART BÄLTE Efter grön/röd bälte kommer svart bälte och grundkravet är att man accepteras av övriga svartbältare i dojon. Efter elevering till svartbälte fortsätter man träningen med mer avancerad taijutsu med högre krav på rörelsekvalité. Shinken gata omfattar svårare tekniker och fler motståndare. Fler vapen ur Happo Biken konceptet ingår också. De tekniker som tränas  används framförallt för utveckling av rörelsekvalité. För elevering till högre dan-nivåer behöver man ca 150 lektioner mellan varje nivå men framförallt en förmåga till improvisation och intuition avseende hantering av en eller flera motståndare. KEIKO 稽古 På svenska pratar vi om träning men den japanska termen för detta är keiko  som går att tolka mer som ”begrunda det ursprungliga”. Platsen där man studerar keiko kallas för dojo  - platsen för studier – och skiljer sig från tanken träningslokal eller gym. Körschemat för en 90-120 min lektion kan se ut som följande:

 • Junbi undo 10 – 30 min; förberedande övningar
 • Taihenjutsu 10 – 20 min; förflyttningar
 • Waza keiko 20 – 40 min; teknik övningar
 • Kata keiko 40 – 60 min; par övningar
 • Meiso; meditation

Ibland lägger vi även in en te-paus mitt i lektionen för en stunds samtal om allt möjligt. GOSHINJUTSU – SJÄLVFÖRSVAR/SJÄLVSKYDD Tillsammans med de övriga sektionerna på Epic Training Center arrangerar vi korta kurser i Street smart självskydd och minimalistisk självförsvar. Fokus ligger i att med vaksamhet  och ett taktiskt förhållningssätt för undvika att hamna i nödsituationer. TRÄNINGSTIDER Måndagar kl 19 – 21 Onsdagar kl 19 – 21 Mer information: Facebook Bujinkan Vänersborg Youtube Bujinkan Vänersborg Blogg Iwato 1810

Kommentarer inaktiverade.